ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 12 มิถุนายน 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลว ... วันที่ 1 มี.ค.2564 นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังก ...
วันที่ 1มีนาคม พ.ศ.2564  นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว ...   23 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมขบวนงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์เด็กเล็กในสังกัดอบ...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยทางเข้าโรงประปา บ้านแก้งสนามนาง หม...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนางอัมพร บริบ฿รณ์...     จำนวนผู้เข้าชม 15836 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2564...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้เชื้อราไครโคเดอร์มาในนาข้าว...     จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐...     จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔...     จำนวนผู้เข้าชม 15920 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยช่วยกัน หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมาบตอง-เนินตั๋ง หมู่ที่ ๑
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564
   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
   ก่อสร้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยท่าเรือ - เนินตาแมว หมู่ที่
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษาประปาเทศบาลตำบลโคกสูง
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถวิโก้ หมายเลขทะเบียน กข-๗๓๔๙
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถอีซูซุ หมายเลขทะเบียนรถ กง-๖๒๘๙
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๗๓
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะ
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร ๓ มื้อ (ข้าวกล่อง) สำหรับผู้กักตัว
   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวย้อนหลัง
 
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.184.215
คุณเข้าชมลำดับที่ 892,728

แบบสำรวจความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.