ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 2627
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
ข้อมูลทั่วไป


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,731 ไร่

อาณาเขต
             พื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่สูง เนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
           - ทิศเหนือ              ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
           - ทิศใต้                  ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ด
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
                                                   โดยมีคลองบางพระเป็นแนวเขต
           - ทิศตะวันออก        ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
                                                    โดยมีแม่น้ำตราดเป็นแนวเขต
           - ทิศตะวันตก          ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร
            - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด                   11,765   ครัวเรือน              
          - จำนวนประชากรทั้งหมด                   21,168   คน
          - จำนวนประชากรชาย                       10,197   คน
          - จำนวนประชากรหญิง                      10,971   คน
 
เขตการปกครอง                 
                หมู่ที่ 1      บ้านเกาะตะเคียน             หมู่ที่ 2   บ้านหนองบัว
             หมู่ที่ 3      บ้านป่าหมาก                   หมู่ที่ 4   บ้านปลายคลอง
             หมู่ที่ 5      บ้านสระอินทนิน              หมู่ที่ 6   บ้านท้ายวัง
             หมู่ที่ 7      บ้านท่าประดู่                   หมู่ที่ 8   บ้านเนินตาแมว
             หมู่ที่ 9      บ้านสวนใน                     หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ                      
             หมู่ที่ 11    บ้านหินเพลิง                   หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี           

              ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขต อบต.วังกระแจะ

                               (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 765,642

สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.