รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  
แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในรอบปี
แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ปริมาณน้ำฝนในรอบปี โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 - 4,000 มิลลิเมตรต่อปี สภาพฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี
 
การศึกษา 
- ศูนย์เด็กเล็ก                                   จำนวน 4 ศูนย์
- โรงเรียนประถมศึกษา                     จำนวน 6 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน 1 แห่ง   
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา                      จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน              จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา
- วัด                          จำนวน     8     แห่ง
- สำนักสงฆ์                จำนวน     1     แห่ง

- มัสยิด                      จำนวน     3     แห่ง
- โบสถ์คริสต์              จำนวน     1     แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเอกชน                                   จำนวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล              จำนวน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)       จำนวน 12 แห่ง 

 สาธารณูปโภค 
- มีไฟฟ้าใช้           จำนวน    8,806    ครัวเรือน
- มีน้ำประปาใช้      จำนวน    7,384    ครัวเรือน

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.201.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 807,982

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.