ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  
แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนในรอบปี
แหล่งน้ำที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค ปริมาณน้ำฝนในรอบปี โดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 - 4,000 มิลลิเมตรต่อปี สภาพฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายนของทุกปี
 
การศึกษา 
- ศูนย์เด็กเล็ก                                   จำนวน 4 ศูนย์
- โรงเรียนประถมศึกษา                     จำนวน 6 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                       จำนวน 1 แห่ง   
- โรงเรียนอาชีวะศึกษา                      จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน              จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา
- วัด                          จำนวน     8     แห่ง
- สำนักสงฆ์                จำนวน     1     แห่ง

- มัสยิด                      จำนวน     3     แห่ง
- โบสถ์คริสต์              จำนวน     1     แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลเอกชน                                   จำนวน 1 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล              จำนวน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)       จำนวน 12 แห่ง 

 สาธารณูปโภค 
- มีไฟฟ้าใช้           จำนวน    8,806    ครัวเรือน
- มีน้ำประปาใช้      จำนวน    7,384    ครัวเรือน

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.97.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 617,627

Link กระทรวง
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.