ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ทำเนียบสภา 

ทำเนียบสภา
ทำเนียบสภา  


นายวิชัย วรสิงห์
ประธานสภา


นายชัชวาลย์ ชำนาญช่าง
รองประธานสภา


นายไพฑูรย์ โครัช
เลขานุการสภา


นายวิชัย วรสิงห์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายพัสกร กรวยทรัพย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2


นายวีระชาติ หมัดรอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3


นายวิโรจน์ หนูแก้ว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นางสาวนงลักษณ์ บำเพ็ญบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4


นายพิชิต นรมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายประสิทธิ์ นรมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายสุรศักดิ์ ศิลาอาศน์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายสินสมุท ฟองมาศ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6


นายพิสุทธิ์ คนทา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7


นายอาลี เณรพงษ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8


นายไพฑูรย์ โครัช
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายกู้เกียรติ บอนแดง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9


นายไพรสัน สมบูรณ์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10


นายบูรพา ฤทธิขัน
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11


นางอมลสิริ อุทุมโภค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,051

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.