ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 8 เมษายน 2563
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร


นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล


นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง


นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร


นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์


นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง


นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง


นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป


นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป


นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป


นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป


นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 554,932


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.