ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2564
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
ข้อมูลทั่วไป


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางธมนวรรณ หวลถนอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ


นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด


นายพงษ์รวี หิรัญ
นิติกร


นายพิชา นาลงพรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวมาริสา บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวสันต์ สุทธิพิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ


นางสายทอง ดีการ
นักทรัพยากรบุคคล


นางกาญจนา อาชีวะ
ภารโรง


นายวฤต พลเสน
พนักงานขับรถยนต์


นายบุญยัง สุนิธี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวจิรประภา อิ่มสมบัติ
ผู้ช่วยนิติกร


นายภานุวัฒน์ สมุทรคีรี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวสุธาทิพย์ เฟื่องฟู
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นางสาวอรัญญา หุนสนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายพงษ์ศักดิ์ อาสน์สถิตย์
พนักงานขับรถยนต์


นายสมบัติ พรหมสุภา
พนักงานขับรถยนต์


นายรุ่งสุริยา จำรัสศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายโสฬส วงค์พยัคฆ์
พนักงานดับเพลิง


นายนิพนธ์ แซ่เฮ้ง
พนักงานดับเพลิง


นายวานิช ฟองมาศ
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ พรหมมา
คนงานทั่วไป


นายณัฎฐ์นนท์ สุวรรณพิศ
คนงานทั่วไป


นายฐานพัฒน์ จันทรัก
คนงานทั่วไป


นางสาวกิติยา นิลรักษ์
คนงานทั่วไป


นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์โต
คนงานทั่วไป


นางสาวศุภวรรณ หนูแก้ว
คนงานทั่วไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.236.58.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 765,711

สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.