ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ
ข้อมูลทั่วไป  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรในส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และประชาชน ลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค และยารักษาโรคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ชั้น 1
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รวมถึงการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการให้บริการวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบูรพาสุข หมู่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รวมถึงการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการให้บริการวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านเนินตาแมว หมู่ 8 บ้านเนินตาแมว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รวมถึงการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการให้บริการวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านป่าหมาก หมู่ 3 บ้านป่าหมาก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รวมถึงการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการให้บริการวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 บ้านหนองบัว
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 รวมถึงการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยการให้บริการวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหินเพลิง หมู่ 11 บ้านหินเพลิง

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.210.201.170
คุณเข้าชมลำดับที่ 695,356

สายตรงผู้บริหาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.