ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 7 เมษายน 2563
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสวนรุกขชาติ หมู่ 1 บ้านเกาะตะเคียน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 ณ บริเวณโรงเรียนตราษตระการคุณ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมทั้งข้าราชการ นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดศาลาการเปรียญและพื้นที่ภายในวัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล เป็นประธาน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดประชุมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตตำบลวังกระแจะ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองบัว หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมเดินขบวนงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2562
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดโรงทานเลี้ยงอาหารและของว่างให้แก่ประชาชนที่ร่วมงานฯ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดงานรัฐพิธีและการจัดพิธีในโอกาสวันสำคัญต่างๆ "การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร และปลูกต้นรวงผึ้ง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครั้งที่ 2 และคณะกรรมการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 26 เมษายน 2562 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 13 เมษายน 2562 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 ณ วัดบุปผาราม โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 200 คน
วันที่ 3 เมษายน 2562 ประชุมจัดระเบียบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2562 เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 3 เมษายน 2562 โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บ้านท้ายวัง หมู่ 6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกระแจะรู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานและนำประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดคูคลอง ถนน และบริเวณโดยรอบ
วันที่ 23 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมขบวนงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 113 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายจนทำให้ฝรั่งเศสยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคอีกด้วย
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 และเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมงาน "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รพ.สต.บ้านท้ายวัง และ รพ.สต.บ้านปลายคลอง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 3 เก็บ (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) โดยมีนายอำเภอเมืองตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การหยอดและแจกทรายอะเบท รวมถึงการให้ความรู้วิธีการกำจัดยุงลายแก่ประชาชนในพื้นที่
วันที่ 5 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ฝูงบิน 207 โดยเสด็จทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด
วันที่ 3 มีนาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาร่วมพัฒนา ณ ฝูงบิน 207 และบริเวณโดยรอบ

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.121.230
คุณเข้าชมลำดับที่ 554,893


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.