ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
21 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ณ.ห้องประชุมชั้น 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม 
วันที่ 1 มี.ค.2564 นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 โดยได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริต 
วันที่ 1มีนาคม พ.ศ.2564  นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้จัดกิจกรรมเผยแพร่คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ  เพื่อเป็นแนวทางมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นภายในหน่วยงาน
  23 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมขบวนงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายจนทำให้ฝรั่งเศสยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 โดยการจัดงานในครั้งนี้ จังหวัดได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแต่งกายชุดไทยย้อนยุคอีกด้วย
วันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดตราด ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมทั้งข้าราชการ ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการทาสีจราจรบริเวณทางเท้าด้านซ้ายและขวา เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ผู้แทนประชาคมที่เลือกมาจากชาวบ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เข้าร่วมการประชุม
วันที่ 28 กันยายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 5 กันยายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,122

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.