ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในกลุ่มเด็กวัยเรียนพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ปีงบประมาณ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมทั้งให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. บ้านท้ายวังและบ้านปลายคลอง
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้ายวัง และ รพ.สต.บ้านปลายคลอง ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ โดยการมอบหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่เครือข่ายสุขภาพ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 - 12 ตำบลวังกระแจะ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่
วันที่ 29 เมษายน 2563 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้ายวัง รพ.สต.บ้านปลายคลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 – 12 ตำบลวังกระแจะ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งรณรงค์ "อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19"
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ อบต.วังกระแจะยังให้คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย และวิธีการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านบูรพาสุข หมู่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี
วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ อบต.วังกระแจะยังให้คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย และวิธีการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านเนินตาแมว หมู่ 8 บ้านเนินตาแมว
วันที่ 9 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้ให้คำแนะนำในการใช้หน้ากากอนามัย และวิธีการทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน ณ ศาลาประจำหมู่บ้านป่าหมาก หมู่ 3 บ้านป่าหมาก

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.97.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 617,629

Link กระทรวง
        
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.