ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563
บริการออนไลน์
อบต.ในเครือข่าย

การให้บริการ


  หน้าแรก     ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) ย้อนหลัง 

ข่าวย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

  คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล/การขอต่ออายุใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกุล/การขอต่ออายุใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป/การขอต่อใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป/การขอต่ออายุใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด/การขอต่อใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ/การขอต่อใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขอต่ออายุใบอนุญาต

  คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/และการขอต่ออายุใบอนุญาต

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 ต่อไป
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
Link กระทรวง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.