ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 9 เมษายน 2563
  หน้าแรก     พันธกิจ 

พันธกิจ
พันธกิจ  
  พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ       

    1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

    2. สงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยโรคเอดส์

    3. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ

    4. เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งในชุมชน

    5. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

    6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

    7. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบบริบูรณ์ ครอบคลุมทุกพื้นที่

    8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การเมือง การบริหารและการบริการ

    9. สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   10. บำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น


ประกาศโดย : อบต.วังกระแจะ
วันที่ประกาศ : 2018-09-27

ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.76.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 562,554


 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จ.ตราด
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.