ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเจริญศิริเฮ้าส์ หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังจวน 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแจะ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกมิน-จินดา หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ซอยเขาไม้ลัก หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวตรี-สันติสุข หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตวงกระสินธุ์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสัมฤทธิ์ผล หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพีเจ-ทุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจำบลวังกระแจะ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาการ 3/6 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบัวประเสริฐ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาการ 1/3 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยโรงหมึกเจ๊สาว หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยหวังเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยโรงหมึกเจ๊สาว หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาการ 1/2 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/2 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงยาง-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างลานคอนกรีตที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยลัดดาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาแชร์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยพ่วงมิตร หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยจรัส หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ปูแอสฟัลท์ติก ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตะบก 1 หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ปูแอสฟัลท์ติก ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ปูแอสฟัลท์ติก ซอยแสบใจ 3 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขใจ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอิ่มบุญ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดสระอินทนิน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ซอย ต.การยาง หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาไม้ลัก หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนท้ายวัง-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยหยินรัตน์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัณฑิตชาติ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภิรมย์ภักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศาลเจ้ายายจอก หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแจะ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเอื้องไพร หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมพงษ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลวงชำนาญ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเกาะตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเกาะตะเคียน-ท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชพานนท์ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 3 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ซอยเขาไม้ลัก ถึงซอยโรงยางห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน ซอยปากคลอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ก่อสร้างถนน พร้อมก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมเขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ขุดลอกคลองแจะ หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโรงยาง-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดอนตาปู่ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมูฮำหมัดตอเฮด หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ฝังท่อระบายน้ำ ถนนท่าเรือ-เนินตาแมว หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพ่วงมิตร หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยราชทัณฑ์-ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเนินตั๋ง 1/1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยห้วงไทรรัตน์-ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกเมท-มาบชลูด หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพีเจ-ทุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนาป๊อย-มาบน้อย หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทุ่งจั่น-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.34-003 ถนนหน้า อบต.- ถนนศรีสุวรรณพิศ2 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.34-002 ถนนพัฒนาการปลายคลอง-เขาระกำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 2/5 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคงทรัพย์ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว 
     
ก่อสร้างลานกลับรถ ค.ส.ล. ซอยเนินตั๋ง 2 หมู่่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างทางเชื่อม ค.ส.ล. ซอยสระอินทนิน-ตรอกใน หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประสารทองเชื่อม-ทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคตราด หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป้าน้อย หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทินวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังจวน 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภักดี หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมาบตอง-เนินตั๋ง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเนินตั๋ง 1 แยก 1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อกุ่ม แยก1 หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทองเติม หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปากคลอง หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ซอยหลังจวน หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนรมาศ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาอ้อม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขใจ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน 
     
ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญชูอุทิศ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตะบก 1 หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนูชื่น หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองปรือ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยย่าหลง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง 
     
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมัสยิต หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก 
     
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยลุงบุตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยโรงสูบ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
ก่อสร้างถนนดินลูกรังซอยเขาไม้ลัก หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง 
     
ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยโรงสูบ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ 
     
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,134

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.