ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2564
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 1415
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลทั่วไป
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
พันธกิจ
โครงสร้างอบต.
แผนที่ตั้ง อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบสภา
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ฯ
กองช่าง
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
อบต.ในเครือข่าย
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารประชาสัมพันธ์
บริการออนไลน์
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฎหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตราด
ประกาศ ก.อบต.
ประกาศ ก.ถ.
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการประเมิน ITA (Integrety Transparency Assessment)
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
สถิติการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
การประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.206.238.77
คุณเข้าชมลำดับที่ 845,191

แบบสำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายตรงผู้บริหาร
แบบสอบถาม
การให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการวิจัยผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถิติการให้บริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงาน
คู่มือ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
Tel : 039-520988   Fax : 039-523319-20
Email : wangkrajaelocal@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.