องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 107
เดือนนี้4,980
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,156
ทั้งหมด 151,367

image กิจกรรมทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๓) ณ วัดสวนใน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖...
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(๑๘ กรกฎาคม) ในวันอังคารที่...
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” โดยการทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลายคลอง / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ วัดบุปผาราม หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด...
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๒) ณ.วัดหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ...
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2566 [13 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2566 [5 กันยายน 2566]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.๒๕๐๕ [9 สิงหาคม 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ [8 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศ สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview136

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินทิ้งเรียงหินยาแนว ซอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
info QR Code แบบวัด EIT
QR Code EIT


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
กพส.
22/09/2566
25/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
สน.คท.
22/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
07/09/2566
25/09/2566
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ