องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้4,980
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,156
ทั้งหมด 151,367

image กิจกรรมทั่วไป
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” โดยการทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลายคลอง / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ วัดบุปผาราม หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด...
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๒) ณ.วัดหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ...
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [8 มิถุนายน 2566]
หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลภายนอกองค์กร ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [1 มิถุนายน 2566]
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2-2566 [30 พฤษภาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 [18 พฤษภาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview273

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินทิ้งเรียงหินยาแนว ซอยวังหิน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตรอกใน-ท้ายวัง หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหินเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
info QR Code แบบวัด EIT
QR Code EIT


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กยผ.
08/06/2566
08/06/2566
การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน พ.ศ. 2568 - 2570
[แบบฟอร์มแผน 3 ปี (สถจ.)]
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566
กสธ.
08/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคนิคการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
กพส.
08/06/2566
08/06/2566
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กสธ.
07/06/2566
08/06/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2566
กศ.
08/06/2566
08/06/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22
[เอกสารแนบ]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ