messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 65
เดือนนี้1,677
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,115
ทั้งหมด 228,397

image กิจกรรมทั่วไป
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ทำการลงประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ [ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ] รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุภานี สีขาว...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้จัดกิจกรรม big cleaning day ณ...
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๑) ณ วัดวรดิตถาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด...
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ นำโดย นาย กนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา และ...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ฝ่ายงานพัฒนารายได้ กองคลัง ขอประชาสัมพันธ์ ... [10 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ การออกให้บริการรับชำระ(นอกสถานที่) ตั้งแต่ พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 [2 เมษายน 2567]
วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งมีการจัดกิจกรรม kick off วันดินโลก ภายใต้หัวข้อ "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข หรือ Sustainable soil and water for better life โดย ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง... [28 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 โดยจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ... [25 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสาธิต หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชากผักบุ้ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
info QR Code แบบวัด EIT
QR Code EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ