องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 123
สัปดาห์นี้1,398
เดือนนี้8,192
ปีนี้98,304
ทั้งหมด186,778

image กิจกรรมทั่วไป
โครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565”
วันที่ 7-8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับโรงเรียนไทยสปาบูรพา จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก...
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. อบต. วังกระแจะ ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"...
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง...
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด...
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
องค์การบริการส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมเดินขบวนงาน “วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 8.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำสระสีเสียด
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [29 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 [28 กันยายน 2565]
กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [21 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 [20 กันยายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview217

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู๋
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ - เนินตาแมว หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบึงบอน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง grade
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมารวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังข์เอียด หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประยงค์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 1/1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสบใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ 2 แยก 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/09/2565
30/09/2565
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[แบบรายงาน]
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท.
29/09/2565
30/09/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ