messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 144
เดือนนี้1,677
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,115
ทั้งหมด 228,397

image กิจกรรมทั่วไป
วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมตัวแทนนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.(ครั้งที่ 2 ) ณ ศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลชนพรรษา 6 รอบ
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567...
ด้วย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา “จักรยานขาไถ Balance Bike” ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานข้างอาคารสนามฟุตบอลในร่มองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ...
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ทำการลงประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ [ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ] รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุภานี สีขาว...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2567[15 กรกฎาคม 2567]
จักรยานขาไถ Balance Bike” ประจำปี 2567[5 กรกฎาคม 2567]
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE[27 มิถุนายน 2567]
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[18 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview182
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview192
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview129

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสาธิต หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชากผักบุ้ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview34
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview89

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview83

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview38

thumb_up รวมสิ่งต่างๆ ที่น่าสนใจ

รวมแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


info QR Code แบบวัด EIT
QR Code EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ