messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 6
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่2
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 22
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 21
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 27
การประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 73
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 32
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3