องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1