องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1