องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1