องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1