องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ และ สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การกำหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1