องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1