messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด : ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ณ วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
ผู้โพส : admin