องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565”
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565” เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ “นางอรชร ภู่ระย้า” ประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน ประชาชนผู้ปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป
ผู้โพส : admin