messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการปลูก ดูแลรักษาและการบริหารจัดการในด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนทิศทางแนวโน้มด้านการตลาดของผลไม้ไทยในอนาคต
ผู้โพส : admin