messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ วัดบุปผาราม หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้เล็งเห็นว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและศาสนา ในการนี้จึงได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กีฬาพื้นบ้าน ทำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดให้มีลานวัฒนธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน และสร้างความรักความสามัคคีในตำบลวังกระแจะ
ผู้โพส : admin