องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งถนน ค.ส.ล.ซอยหนองมาศ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ 1/6 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที ชนิดนมกล่อง (200 มิลลิลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดาราพงษ์ 3 หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบึงบอน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรังษีกุล หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสบใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อทรายเอเบท ชนิดซองน้ำซึม (ซองชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ 2 หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลางดี หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุดสงวน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำ สิ่งกีดขวางทางน้ำ วัชพืช เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสบใจ - พรงตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท้ายวัง ? ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างขุดลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองมาบชลูด หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน และก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองสามวา หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คลองห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน, ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน และขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนห้วงไทรรัตน์ ? ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตรอกใน - ท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหินทิ้งเรียงหินยาแนา ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว รวม 5 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (พลังงานแสงอาทิตย์) หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว รวม 8 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยอาฌาศัย หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, ปรับปรุงถนนดินลูกรัง ซอยสันติสุข 6 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองน้ำขาว แยก 1 หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง, ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนใน-มาบชลูด หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยุทธนา หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนูดี หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวิสุทธิราษฎร์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอู่ตะเภา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมนตรี หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท้ายไร่ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ซอยทุ่งจั่น - ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ 5 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหยินรัตน์ แยก 3 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบเปิด ซอยหนูชื่น หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยท่าทวีสมบัติ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลืมไม่ลง หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามพี่น้อง-ทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยล้อเกวียน หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน, ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเรียงหินยาแนวข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง และก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยอู่ตะเภา แยก 1 หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2566 รวม 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวังเรียง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าหมาก 2 แยก 1/1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสนั่นโสตร หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน, ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยอิ่มทะสาร หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยพัฒนาการ 1/2 ? ซอยเอี่ยมสมบัติ หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยบัวเขียว 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยฉิมวิเนตร หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยตะบก 2 แยก 1 หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน ถนนพัฒนาการปลายคลอง เนินตั๋ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
1 - 50 (ทั้งหมด 135 รายการ) 1 2 3