ชื่อเรื่อง : ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นิติกร ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : 9b4BOE8Thu21546.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้