ชื่อเรื่อง : จ้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองพรุ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง