ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๖๗๖๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง