ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง