ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง