ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างบริเวณถนนสายชลประทาน - ท่าเรือ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง