messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประยงค์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 1/1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ 2 แยก 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสบใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบเปิด) ถนนหนองบัว-เกาะตะเคียน ถึงซอยพีเจ-ทุ่งกก หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายหลุย หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยฉายแสง หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังดับเพลิง หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทิศกูล ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศราคากลาง โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ - เนินตาแมว หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอิ่มโภชน์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยลุงนอบ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวังรัตน์ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ซอยปลายคลองแขวน - ถนนรอบอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบึงบอน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมารวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3