องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/2 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมอ่าง 2 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่มสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยต้นสีละมัน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายจาง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง, ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมอป่วน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/5 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยลุงบุตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยติ่งเกษม หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประกิจ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามพี่น้อง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทิศกูล หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ่อกุ่ม หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชัยมงคล 1 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่มไทร 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย อ.ธันวา หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรวมใจ หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสมบัติบูรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยร่มไทร หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคลองจิก 1/2 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแม่แจ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหนองบัว – ปลายคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสบใจ – พรมตาแรม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำซอยลุงโพย หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตะเคียน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปูแอสฟัลท์ติกถนนพัฒนาการปลายคลอง - เนินตั๋ง หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศราคากลางวางท่อน้ำดิบ ม.3, 4, 6, 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศราคากลางวางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังกระแจะ หมู่ที่ 10, 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตร.ถ.34-009 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1