องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวสริญญา แพทย์พิทักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นายเอกสิทธิ์ สมทอง
คนงานเกษตร
นายบรรลือศักดิ์ อาฌาศัย
คนงาน
นางจุฑามาส อินทร
คนงาน