องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวสุพิทตรา ไกรสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ว่าง -
นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวบุษกร อิ่มทะสาร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน