องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
account_box ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 098-9919639
นางสาววัลรี กิจกูล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 039-523320 ต่อ 21
นายบูรพา ฤทธิขัน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
โทร : 086-1429038