องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้4,980
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,156
ทั้งหมด 151,367

image กิจกรรมทั่วไป
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ทำการลงประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวังกระแจะ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต โดยแบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ [ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-3 ] รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สุภานี สีขาว...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จึงได้จัดกิจกรรม big cleaning day ณ...
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๑) ณ วัดวรดิตถาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด...
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ นำโดย นาย กนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา และ...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประกาศจากจังหวัดตราด เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และการเผาในที่โล่งทุกประเภท โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด [15 มกราคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 ???? ขณะนี้เป็นช่วงเวลา ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2567 และชำระภาษีป้ายในวันยื่นแบบ หรือ ชำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งผลการประเมินภาษี ???? [11 มกราคม 2567]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [9 มกราคม 2567]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [28 พฤศจิกายน 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
ประกาศรับโอนพนักงานสวนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
ประกาศ รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสาธิต หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยย่าชุน หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชากผักบุ้ง ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองปรือ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเขาระกำ ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง สำหรับติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค 160 ตราด poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยชิดชอบ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๒ หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
info QR Code แบบวัด EIT
QR Code EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


บุคลากรภายใน
info ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ