องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [29 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 [28 กันยายน 2565]
กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [21 กันยายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 [20 กันยายน 2565]
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ [7 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [7 กันยายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐ ตรี [2 กันยายน 2565]
โครงการ “กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ประจำปี ๒๕๖๕ [17 สิงหาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์วันตับอักเสบโลกประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด “Hepatitis B&C can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้” [10 สิงหาคม 2565]
อบต.วังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรหรือบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ [10 สิงหาคม 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 27 รายการ)