messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ฝ่ายงานพัฒนารายได้ กองคลัง ขอประชาสัมพันธ์ ... [10 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนารายได้ กองคลัง อบต.วังกระแจะ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ การออกให้บริการรับชำระ(นอกสถานที่) ตั้งแต่ พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 [2 เมษายน 2567]
วันที่ 27 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งมีการจัดกิจกรรม kick off วันดินโลก ภายใต้หัวข้อ "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข หรือ Sustainable soil and water for better life โดย ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง... [28 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมงานวันตราดรำลึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 โดยจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ... [25 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [25 มีนาคม 2567]
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ทำกิจกรรม ๕ ส. โดย ทำความสะอาดบริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เวลา ๑๕.๐๐ น [19 มีนาคม 2567]
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ โดยนายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารขยะแลกฝัน สมาชิกสภาฯ และประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมการจัดงาน “MOI Waste Bank Week -... [15 มีนาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะได้จัดทำ โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหกรรมอาหารพื้นบ้าน ครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 มีนาคม 2567 ณ มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน ตำบลวังกระแจะ โดยมี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร... [12 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบ ภ.ป.1 เพื่อเสียภาษีป้ายรายปี ประจำปี พ.ศ. 2567 [8 มีนาคม 2567]
ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลวังกระแจะ [29 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 118 รายการ)