องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ
วัดบุปผาราม จังหวัดตราด
วัดบุปผาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราด จากหลักฐานทะเบียนที่กรมศาสนาระบุว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ชื่อของ วัดบุปผาราม นั้นนอกจากจะใช้เรียกเป็นทางราชกาลมาแต่เดิมแล้ว ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงยังยังเรียกชื่ออื่นแตกต่างกันไป ซึ่งชื่อที่เรียก แตกต่างกัน ไปนี้จะเรียกกันตาม ลักษณะของที่ตั้งและสภาพแวดล้อม อีก 3 ชื่อด้วยกันคือ วัดเนินหย่อง เพราะวัดนี้ตั้งอยู่บนเนินที่มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อต้นหย่อง ขึ้นอยู่จำนวนมาก วัดปากทาง เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ตรงปากทางที่ใช้เดินทางออกจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก วัดปลายคลอง เป็นชื่อที่นิยมเรียกกันมากที่สุด เพราะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปลายคลอง (หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ที่ปลายคลองบางพระ) ส่วนสาเหตุที่เรียกวัดบุปผารามนั้น ชาวบ้านเล่าสืบกันมาว่า เมื่อก่อนนี้ในหมู่บ้านและบริเวณวัดมีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผลนานาชนิดออกดอก ออกผลตามฤดูกาล ล้วนมีสีสันสวยงาม ส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วโดยเฉพาะในบริเวณวัดยังมีพันธุ์ไม้ที่ใช้ทำยาไทยและใช้ปรุงน้ำอบ น้ำหอมขึ้นอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าต่อกันมาอีกว่า ก่อนที่จะสร้างวัดนี้ขึ้นมาได้มีการสำรวจหาที่ก่อตั้งวัด คณะสำรวจได้มา ถึงบริเวณแห่งนี้ ได้กลิ่นของดอกไม้หอมหวลตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ แต่หาต้นไม้ที่มาของกลิ่นไม่พบ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าคงเป็น นิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างวัดตรงบริเวณนี้ หลังจากสร้างแล้วจึงตั้งชื่อ “วัดบุปผาราม” ซึ่งหมายถึง วัดสวนดอกไม้
วัดบุปผาราม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ เดิมเป็นสถานที่ฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังชั้นดีเพื่อนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษภายใต้ “โครงการกำลังใจ” ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ ที่ทรงต้องการช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพ มีทัศนคติในเชิงบวก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยการน้อมนำแนวทางตาม "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ปัจจุบัน เรือนจำชั่วคราวเขาระกำได้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งในจังหวัดตราดและทั่วประเทศ โดยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศเรือนจำดีเด่น ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ