องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
image กิจกรรมทั่วไป
องค์การริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ... [8 ธันวาคม 2566]
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ [7 ธันวาคม 2566]
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๑) ณ วัดวรดิตถาราม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด... [5 ธันวาคม 2566]
วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ นำโดย นาย กนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้ง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลา และ... [24 ตุลาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๓) ณ วัดสวนใน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖... [19 กรกฎาคม 2566]
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(๑๘ กรกฎาคม) ในวันอังคารที่... [19 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด” โดยการทำความสะอาดรอบอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่าง (สระสีเสียด) [25 พฤษภาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านปลายคลอง / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2566... [16 พฤษภาคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2566 ณ วัดบุปผาราม หมู่ที่ 3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด... [19 เมษายน 2566]
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. (ครั้งที่ ๒) ณ.วัดหนองบัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ [3 เมษายน 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 31 รายการ)