องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
image กิจกรรมทั่วไป
โครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565” [26 กันยายน 2565]
วันที่ 7-8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับโรงเรียนไทยสปาบูรพา จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก... [14 กันยายน 2565]
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. อบต. วังกระแจะ ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"... [31 สิงหาคม 2565]
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง... [4 สิงหาคม 2565]
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด... [21 กรกฎาคม 2565]
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด [9 มิถุนายน 2565]
องค์การบริการส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมเดินขบวนงาน “วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด [26 พฤษภาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 8.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำสระสีเสียด [26 พฤษภาคม 2565]
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.วังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาววัลรี กิจกูล... [12 พฤษภาคม 2565]
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ... [4 พฤษภาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ)