องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
description ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 บ้านศรีสมนึก ตำบลเมืองฝาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
description ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข ตำบลเมืองฝาง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-17 สายแยกกลางบ้านถึงสระหนอ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-23 บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
description ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเมืองฝางเจริญสุข ตำบลเมืองฝาง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรคสล.ภายในหมู่บ้านงิ้วเก่า-ทางแยกหนองสะแ หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านละกอ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1)ประจำเดือน ก.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก HP๘๕A FOR P ๑๑๐๒) สำนักปลัด ใบสั่งซื้อ ๘๐/๒๕๖๔ วิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประการองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการคนงานทั่วไป สำนักปลัด เดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7