องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ 999 หมู่ 1 ถนนตราด-คลองใหญ่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-520988 E-mail : wangkrajaelocal@gmail.com Facebook : อบต.วังกระแจะ จ.ตราด Line ID : wangkrajae
แผนที่หน่วยงาน