องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วงไทรรัตน์ - ราชทัณฑ์ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ก่อสร้างหินทิ้งเรียงหินยาแนา ซอยวังหิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยช่วยกัน หมู่ที่ 9 บ้านสวนใน
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตรอกใน - ท้ายวัง หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง และก่อสร้งถนน ค.ส.ล.ซอยหนองมาศ หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยภักดี หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบัวเขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบิสสุริ หมู่ที่ ๔ บ้านปลายคลอง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed วางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1