องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
insert_drive_file การรับฟังข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ต้องจ่ายเท่าไหร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
find_in_page ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
photo บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง สำหรับเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านผู้ใหญ่พยุง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สายบ้านผู้ใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
photo รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
photo รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
photo ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
photo ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133
photo กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
photo การยื่่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2