messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของอบต.วังกระแจะ (รายการโครงการ (ตั้งต้น)) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 60
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 139
ประกาศ การขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 176
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 36
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | เปิดอ่าน : 29
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1