messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะใสสะอาด ๒๕๖๗" poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
นโยบายการไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศสุจริต โปร่งใส อบต.วังกระแจะใสสะอาด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
กิจกรรม การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ในสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1