messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 23/2567
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 22/2567
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 21/2567
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 20/2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19/2567
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 18/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 15
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 16/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 15/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 14/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 10/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 9/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 8/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศแกไข้สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 7/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 167 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9