messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2567 [18 มกราคม 2567]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2566 [7 กุมภาพันธ์ 2566]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หมู่ที่ 9 [22 มีนาคม 2565]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปูแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 มีนาคม 2565]
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน [21 มีนาคม 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)